Jaak Madison: Euroopa Kontrollikoja aruanne põrmustab Eesti osalemise mõttekuse Euroopa Arengufondis

Jaak Madison

Euroopa Kontrollikoda tuli välja auditiga, mis hindas ELi arenguabi Keeniale aastatel 2014–2020 vähetõhusaks. Aastatel 2014 – 2020 eraldatud 435 miljonit eurot Euroopa Arengufondist (EAF) riigile, mis on Aafrika üks vaesemaid, ei ole aidanud kaasa vaesuse vähendamisele. Audit leiab, et olemasolevate ressurssidega ei saavutatud kriitilist massi, et ambitsioonikaid eesmärke ellu viia. Samuti ei hõlmanud raha eraldamine riigi arengut takistavate tegurite ja arengueesmärkide konkreetset hindamist. EAFi kavandamine ei tõenda piisavalt, et abi suunatakse sinna, kus see aitab kõige rohkem vaesust vähendada. Ka valitsemissektorile antav abi ei keskendunud otseselt korruptsioonivastasele võitlusele.

Jaak Madison kommenteeris Euroopa Kontrollikoja aruannet tõdemusega, et taas sai kinnitust raha arutu põletamine kolmanda maailma riikides. “Euroopa Liit on läbi Euroopa Arengufondi kulutanud läbi aastate miljardeid eurosid arenguabile, kuid tehes seda piisava taustakontrollita ning sellega raisanud Euroopa maksumaksjate raha. Kui Euroopa Arengufond on sellisel moel ja vastutustundetult eraldanud antud juhul Keeniale, kus on osa ka Eesti maksumaksjate rahast, siis tekib küsimus selliste toetuste mõttekuses. Kas Eestil on üldse mõistlik jätkata praeguses mahus sissemakseid Euroopa Arengufondi, kui suur osa sellest rahast läheb tarbetule raiskamisele ja korruptsiooni toitmisele näiteks Keenias?”

Eesti Vabariik maksab igal aastal Euroopa Arengufondi sadu tuhandeid eurosid. Aastal 2017 tasuti 325 000 eurot (Euroopa Arengufondi Majandusaasta Aruanne 2017).

Auditit juhtis kontrollkoja liige Juhan Parts, keda toetasid kabinetiülem Ken-Marti Vaher ja kabineti nõunik Margus Kurm. Audiitorid soovitavad nüüd vaadata läbi ELi arenguabi eraldamise käsitlusviis. „Me ei näinud piisavalt tõendeid selle kohta, et 11. EAFi raames antav abi suunatakse sinna, kus see saab vaesuse vähendamiseks kõige rohkem ära teha,” ütles aruande eest vastutav Euroopa Kontrollikoja liige Juhan Parts.

Auditi tulemustega saab tutvuda siin: https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_14/SR_EU_aid_to_Kenya_ET.pdf, 09.09.20

Euroopa Arengufondi Majandusaasta Aruanne (2017). Kättesaadav: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/56c50801-c2f1-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-et/format-PDF

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Sulle võib ka meeldida