Estonia hukku uurinud ajakirjanikke ähvardatakse vangistusega

Jaak Madison

Väidetavalt võitleb Euroopa Liit ajakirjandusvabaduse eest. Väidetavalt. Eriti siis, kui on vaja näiteks Ungarit hurjutada. Kuid kui Rootsis, liberaaldemokraatia paradiisis, ähvardatakse vangi panna ajakirjanikud, kes suutsid avastada uusi fakte M/S Estonia hukuga seoses, siis pole siin nagu mingit reaktsiooni Euroopa Liidu poolt. Sestap pöördusin koos mitme kolleegiga (Lätist ja Taanist) Euroopa Komisjoni poole nii kirja kui ka kirjalike küsimustega. Sellele kirjale (mis siin pildil) nad vastama pole kohustatud. Tegu on pigem poliitilise sõnumiga. Kiri küll inglise keeles, kuid iga soovija saab vajadusel tõlkida ise ka eesti keelde (Google Translate aitab).

Kirjalikud küsimused, mis saatsime aga Euroopa Komisjonile, nendele peavad nad vastama 30 päeva jooksul. Küsimused olid järgnevad:

  1. Milline on komisjoni seisukoht nende kahe isiku süüdistuse osas?
  2. Kas komisjon on seisukohal, et süüdistuse esitamine kahe Rootsi ajakirjaniku vastu on kooskõlas põhiliste inimõigustega, nagu õigus edastada teavet ja arvamus- ning ajakirjandusvabadus?
  3. Kas Estonia hauarahuleping on kooskõlas rahvusvahelise õigusega?
Sulle võib ka meeldida