Mary Krossi valetamise kaasus peab kaasa tooma prokuröri tegutsemise uurimise

Jaak Madison

Lugedes Mary Krossi seletust tekib taas hämming, mis on omamoodi uskumatu, et see kaasus saab veelgi jaburamaks minna.

Ta väidab, et ikkagi rünne toimus ning süüdistab hoopis nüüd politseid? Samuti kutsub üles mitte teatama politseisse, kui on toimunud isikuvastane kuritegu? Ma olen sõnatu. Kuid “tänu” tema seletusele hargneb siit edasi hoopis mitu uut probleemi. Väga tõsist probleemi.

1) Kriminaalmenetluse seadustik § 202 lg 1 ehk oportuniteeti käsitlev paragrahv ütleb selgelt: “Kui kriminaalmenetluse ese on teise astme kuritegu ja selles kahtlustatava või süüdistatava isiku süü ei ole suur ning ta on heastanud või asunud heastama kuriteoga tekitatud kahju ja tasunud kriminaalmenetluse kulud või võtnud endale kohustuse tasuda kulud ning kui kriminaalmenetluse jätkamiseks puudub avalik menetlushuvi, võib prokuratuur kahtlustatava või süüdistatava nõusolekul taotleda, et kohus kriminaalmenetluse lõpetaks.”

See tähendab, et oportuniteediga saab lõpetada menetluse juhul, kui teo toimepanija küll nõustub teo (ehk praegusel juhul tahtlik valetamine) toimepanekuga, kuid ei pea end süüdi tunnistama. Seda väitis ka ringkonnaprokurör Ülle Jaanhold: “Samuti võtsime arvesse, et Mary Kross on varem kriminaalkorras karistamata ning ta on oma teo üle kahetsust avaldanud – seetõttu leidis prokuratuur, et Mary Kross on oma teost aru saanud ning on lootus, et ta käitub edaspidi õiguskuulekalt ka siis, kui teda ei karistata kriminaalkorras”.

Siit tuleneb selgelt kaks võimalust: kas hetkel valetab uuesti Mary Kross (ehk prokurörile tunnistas oma süüd) või valetas prokurör Jaanhold. Sellisel juhul on juba tegu väga tõsise juhtumiga, mis peaks tähendama selle prokuröri vastutusele võtmist. Kas prokuratuur algatab uurimise pr Jaanholdi asjus ja kas peaprokuröri ülesandeid täitev Lavly Perling kommenteerib seda ka avalikkusele?

2) Kahtlen, kas Mary Kross ikka tuli üksi sellisele mõttele. Tegu on juhtumiga, mille eesmärk oli mõjutada avalikku arvamust mõned kuud enne parlamendivalimisi ja seega pidi see olema eelnevalt planeeritud. Asjaolu, et tema abikaasa on Reformierakonna liige ja parlamendisaadik Eerik-Niiles Kross, teeb selle veegli huvitavamaks. Kahjuks ei ole rahvasaadik aga ühtegi kommentaari jaganud. Kuna siit on tunda räiget valetamise hõngu, siis kui ühtegi paremat seletust ei suuda pr Kross enam tuua, siis peaks see tähendama ka austatud Riigikogu liikme poliitilist vastutust. See tähendab tagasi astumist.

Sulle võib ka meeldida