Kohtute tikkumine seadusandja pärusmaale tuleb lõpetada!

admin

Kui ringkonnakohus arvab oma otsuses, et põhiseadusega on vastuolus mitte anda elamisluba samasoolistele kooseluseaduse alusel, siis näitab see kolme asja:

1) kooseluseadus on vaja tühistada, sest juriidilised võimalused kahe isiku vaheliste majandussuhete reguleerimiseks on olemas, kuid perekonnana nende riiklikuks tunnistamiseks puudub ühiskonna toetus. Lisaks on see mulle vastuvõetamatu, et teatud kõrvalekaldega inimesi peaksime tunnistama samaväärseteks lastevanemateks korralike emade ja isadega. Samuti aitaks see luua õigusselgust.

2) Kohtud jätkuvalt sekkuvad seadusandja pärusmaale, kui üritavad survestada vastu võtma rakendusakte. Eks survestage, kuid lahendus on hoopis ka kooseluseaduse tühistamine.

3) Põhiseaduses on vaja selgelt ära märkida, et abielu on mehe ja naise vaheline liit. Nende kolme sammuga välistame uued tööpraagid kohtu poolt, sest kuskil välisriigis sõlmitud samasooliste “abielu” või kooselulepingu sõlmimine eestlase poolt välismaalasega ei saa olla elamisloa andmiseks perekonna mõistes.

Sulle võib ka meeldida