Kas konservatiivid on parempoolsed? Jah, ilmselgelt!

Jaak Madison
Total
67
Shares

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond on kahtlusteta paremkonservatiivne erakond, mis seisab ettevõtlusvabaduse eest. Samas ei tähenda parempoolsus seda, et ühiskonna nõrgemad osalised peaks jääma tähelepanu ja abita. Inimväärne pension, sotsiaalsüsteem, erivajadustega inimeste aitamine või iga inimese ligipääs arstiabile ei ole parem- või vasakpoolne küsimus. See on ühiskonna küsimus.
Konservatiivide majandusprogramm on välja töötatud selleks, et anda tõuge majanduskasvule ja luua keskkond, kus ettevõtjaid ei kägistaks bürokraatia või tapvad maksud. Selleks näeme näiteks käibemaksu alandamist 15 protsendile. Meie majandustoimkond arvutas koos ekspertidega välja, et majanduskasvule annab see üle kahe protsendi lisakasvu aastas.
Meenutame, et viimase suure majanduskriisi ajal tõstsid kollased nn «parempoolsed» käibemaksu 20 protsendile, lubades seda hiljem taas alandada. Lubaduseks see jäigi. Meie aga teeme selle ära. Oleme lubanud koos ettevõtjatega välja selgitada ja tühistada või muuta vähemalt 25 kõige kulukamat ja bürokraatlikumat seadust või määrust, et majanduskeskkond oleks ettevõtjasõbralikum. Samuti on meie programmis riikliku investeerimispanga loomine, mis asendab Kredexit ja EASi, et tagada mõistlik laenukeskkond väikeettevõtluse toetamiseks ning võimaldada riiklike projektide rahastamist.
Selleks, et Eesti taastaks end mereriigina, on meil vaja edasi minna maksusoodustustega merendussektoris, toomaks laevu tagasi Eesti lipu alla. Ettevõtluse arendamiseks ja osalise tööajaga töötamise soodustamiseks lõpetame sotsiaalmaksu miinimumkohustuse. See aitab tööturule tuua ka inimesed, kes täna on eri põhjustel kõrvale jäänud, ja aitab leevendada tööjõupuudust.
Soodustamaks ettevõtluse arengut Tallinnast ja linna ümbritsevast «kuldsest ringist» väljaspool, näeme ka regionaalsete maksueristuste loomist. Need ideed on kõik osa parempoolsest programmist, mille aluseks on ettevõtjad, kes on majanduse mootorid ja peavad saama tegutseda heas keskkonnas.
Kõik teised erakonnad on vaid tegelenud ettevõtjate nöörimise ja pigistamisega, et saada neilt kätte iga sent riigieelarve lappimiseks. Aukude lappimiseks, mis on tekitatud kõikide eelmiste ja praeguste valitsuserakondade lühinägeliku poliitikaga. Kui mõni ettevõtja teeks valeotsuse, mille hinnaks oleks mitmesaja miljoni eurone kahjum, siis lõpetaks ta tegevuse pankrotiga. Kui seda teeb aga riik oma kohutava aktsiisipoliitikaga, siis võetakse see raha tööjõumaksudena ettevõtja taskust. Eesti tööandjate makstavad tööjõukulud (sotsiaalkindlustusmaksed) on SKT suhtes ühed Euroopa kõrgemad. Me olime paar aastat tagasi selle näitajaga Prantsusmaa ja Rootsi järel kolmandal kohal.
Pole ka võimalik vaadata mööda faktist, et 2017. aasta seisuga elas 22,6 protsenti Eesti elanikest ehk 295 000 inimest suhtelises vaesuses. See oli 1,6 protsenti kõrgem, võrreldes eelmise aastaga.
Fakt on see, et keskmine pensionimäär – 400 eurot – on inimeste mõnitamine. Fakt on see, et omastehooldajad virelevad vaesuses. Seda rida võib jätkata. Nende küsimustega tuleb tegeleda kohe. Meie lubadus on, et keskmine pension peab olema nelja aasta pärast praegusega võrreldes kaks korda suurem ehk ligi 800 eurot.
Meie parempoolne majandusprogramm loobki eeldused sotsiaalprogrammi lubaduste täitmiseks. Lisaks penisonitõusule on kriitiliselt oluline tõsta sügava puudega inimeste hooldamise eest makstavat hooldajatoetust miinimumpalgani, vabastada lapsed eriarsti visiiditasust ja voodipäevatasust ning tõsta hambaravihüvitist ja muuta see patsiendiga kaasas käivaks.
Kuid see on vaid väike osa kõigest, mida tuleb teha. Meie programm on pikk, detailne ja käsitleb iga eluvaldkonda, tuginedes arusaamal, et enne millegi ümberjagamist tuleb see luua.
Kuid loomulikult on iga ideoloogiline mõiste laiem ning erinevalt defineeritav. Parempoolsus – see on ka rahvuslikud väärtused ja siht kaitsta meie suveräänsust. Selles küsimuses oleme ainuke tõsiseltvõetav poliitiline jõud. Kõik teised erakonnad on paraku loovutanud tahte kaitsta rahvusriiki, kus valitseks eesti keel ja meel. Seega on nii majandusprogrammist kui ka rahvuslikust ideoloogiast lähtuvalt konservatiivid ainsad, kes tagavad ettevõtjatele võimalused tegutsemiseks suveräänses Eestis.

Total
67
Shares
Sulle võib ka meeldida

Mine valima!

Mine ikka valima. Kui ei vali Sina, siis valivad teised Sinu eest. Lisaks mainin, et mina valin õigel valimispäeval ja paberil. Klassikaliselt.
Loe edasi